2 3 4 5

Provincie Gelderland

Lucky Lizard plaatste bij de provincie Gelderland een online-communicatieadviseur die adviseerde over de inzet van webcare en online-communicatie. In twee jaar tijd is een webcareproject opgezet en geïmplementeerd. De online-adviseur van Lucky Lizard stuurde het webcareteam aan en de provincie maakt nu gebruik van een professioneel webcareteam dat alle online kansen en bedreigingen voor de provincie afhandelt. Een complexe opdracht, een complexe organisatie met een succesvol en doeltreffend eindresultaat.