2 3 4 5

Klanten

Wij zijn blij met onze klanten. We werken graag voor ze en we zetten ons altijd 100% in voor een optimaal resultaat.

Het werk dat wij voor klanten doen verschilt. Voor de ene klant verzorgen we de webcare, monitoren we online berichten en denken we mee over de sociale media strategie. Voor de andere klant schrijven we de teksten voor de website en voor weer een andere klant maken we videoproducties.

De klant staat centraal. Wat wil de klant? Wat past het best bij de organisatie? En hoe komen we met elkaar tot het beste resultaat? We bereiken dit door regelmatig met elkaar om de tafel te zitten. Overleggen over plannen, resultaten, verwachtingen en tijdsplanning. Korte lijnen en open communicatie staan voor ons hierin centraal.

 

Ons portfolio: